Biogas verwarmt varkensstallen

mestvergister

Mest is een waardevolle energiebron. Bij het vergisten van mest zetten de aanwezige bacteriën de organische stof om in warmte en brandbaar methaangas. Ook wel biogas genoemd. Biogas is onder meer goed te gebruiken om de stallen te verwarmen.

Het systeem van mestvergisting kent een aantal grote milieuvoordelen. Zo is de ammoniakuitstoot nul en wordt methaanproductie volledig afgevangen. Ook is de vergiste mest goed te gebruiken als meststof op het land.

De geproduceerde warmte en energie zijn uitstekend geschikt voor onder meer verwarming van stallen en woonhuis. De elektriciteit die overblijft, is te verkopen als groene stroom. Zo levert de varkenshouderij dus een wezenlijke bijdrage aan het verminderen van het broeikaseffect.
Dat niet bij elk varkensbedrijf een mestvergister staat, komt omdat het systeem nog niet rendabel is. Dat kan wel als er energierijke producten (zoals energiemais) aan de mest kunnen worden toegevoegd.Lees ook dit artikel

Biogas verwarmt varkensstallen

mestvergister

Mest is een waardevolle energiebron. Bij het vergisten van mest zetten de aanwezige ...

Abonneren

Komende evenementen

geen opkomende evenementen

Populaire artikelen

Varkenshouders sponsoren twee Olympische Spelers

Veertien Limburgse varkenshouders sponsoren de topsporters... Lees verder

Varkensboer leert varkens om naar de wc te gaan

Op 22 maart hield de familie Roes een open dag in hun... Lees verder

Waar komt varkensvlees vandaan?

Varkensvlees komt van dieren die leven op een boerderij.... Lees verder

Frisse lucht in de varkensstal

Als je langs een varkenshouderij rijdt zie je soms... Lees verder

Moderne megastallen versus kleine varkenshouderijen

Als varkenshouder wil je het beste voor dier en mens.... Lees verder

links Natuur en milieu

©2017 Over Varkens